Whistleblowing – zákon o ochraně oznamovatelů

Zář 12, 2023 | Know-how zdarma, Novinky

Stále více našich klientů nás kontaktuje s otázkami ohledně pojmu whistleblowing a ptá se, zda jim můžeme poskytnout pomoc v této oblasti.

Jedná se o nový zákon, který vyžaduje konzultaci s právním poradcem. Na svých webových stránkách můžete následně zveřejnit konečný právní dokument, který se zabývá tímto tématem. Tento dokument můžete umístit buď jako novou stránku, nebo jako soubor ke stažení. Pokud vlastníte webové stránky od nás, pak máte možnost snadno nahrát tento dokument přes administraci webových stránek. V případě potřeby můžeme tento krok provést za vás.

Je však důležité zdůraznit, že tento dokument nemůžeme vytvořit za vás – nejlepší je konzultovat jeho tvorbu s právním poradcem, např. s firmou SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.

whistleblowing

Jednoduše a srozumitelně v bodech

 1. Nový zákon o ochraně oznamovatelů zavádí povinnost zřídit oznamovací systém pro veřejné instituce, veřejné zadavatele a zaměstnavatele s více než 250 zaměstnanci.

2. Whistleblowing znamená upozorňování na podezřelé nebo trestné jednání na pracovišti a je nyní chráněno novým zákonem.

3. Zákon umožňuje oznamování protiprávního jednání a poskytuje ochranu oznamovatelům, včetně zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, dobrovolníků a dalších.

4. Prakticky whistleblowing funguje tak, že oznamovatel upozorní na porušení společnosti, která to týká, a existuje pověřená osoba, která oznámení přijímá a řeší.

5. Povinnost zřídit oznamovací systém se liší podle velikosti společnosti, s velkými firmami, které musí systém mít do 1. 8. 2023, a menšími firmami, které mají čas do 15. 12. 2023.

6. Zákon se vztahuje také na státní instituce, včetně ministerstev, nezávislých úřadů a zdravotnických zařízení.

7. Vnitřní oznamovací systém může organizaci ochránit před pokutami, zlepšit firemní kulturu a pomoci včas odhalit protiprávní jednání na pracovišti.

8. Příprava na whistleblowing zahrnuje zavedení interního systému řešení oznámení, dokumentaci, vhodné oznamovací kanály a školení relevantních osob.

9. Právní kanceláře s odbornými znalostmi mohou pomoci organizacím implementovat whistleblowing a zajistit jeho správné fungování.