Czech Online Expo 2024 – rychlý report z konference

Bře 4, 2024 | Firemní kultura, Novinky

COE 2024

Jako každý rok tak i letos jsme vyrazili do Prahy na konferenci Czech Online Expo v Praze, která letos opět přitáhla zájemce o e-commerce a online business. S 16 tematickými konferencemi v 7 sálech trvající 2 dny nabídla širokou škálu přednášek od předních odborníků v oblasti e-commerce.

Jedním z řečníků byl Pavel Stroužek z ANT Studia, který se zaměřil na lokální SEO. Stroužek zdůraznil důležitost tohoto typu SEO pro podnikatele s fyzickým kontaktem se zákazníky, jako jsou například řemeslníci, kadeřníci a lékaři. Podrobně rozebral principy a strategie optimalizace firemních zápisů a analýzy klíčových slov pro dosažení lepší viditelnosti ve výsledcích vyhledávání.

Dalším řečníkem byl Zdeněk Nešpor, který se zaměřil na problematiku podvodů v oblasti SEO a online marketingu. Jeho prezentace nabídla cenné informace o tom, jak identifikovat a vyhnout se podvodným praktikám v digitálním prostředí.

Marek Foršt se pak zaměřil na klíčové faktory úspěchu e-shopů z hlediska SEO. Jeho přednáška podrobně rozebrala vliv technického SEO, analýzu klíčových slov a strukturu webu na výkon e-shopu ve výsledcích vyhledávání.

Daniel Višňák z firmy Eshop Booster přinesl inspirativní přednášku o klíčových krocích k dosažení úspěchu ve světě e-commerce. Jeho prezentace se zaměřila na strategie e-shopů, identifikaci cílového publika a vytváření prvního dojmu na zákazníky.

COE

Celkově konference nabídla bohatý program přednášek a diskuzí, které oslovily širokou škálu účastníků. Některé sály však měly omezenou kapacitu, což vedlo k problémům s místem a horší akustice. Naštěstí, nabídka pokrmů z Foodzony byla perfektní a přispěla k celkově příjemné atmosféře.

Těšíme se na další ročník, kde budeme pokračovat v diskusi o aktuálních tématech v oblasti e-commerce a online business.